Energie Café

Het Energie Café is een informele avond waar geïnteresseerde inwoners van één of meerdere specifieke gemeenten bij aanwezig kunnen zijn.
Wij organiseren deze avonden bij voorkeur met lokale organisaties die actief bezig zijn met duurzaam wonen. Zo’n avond staat meestal van 20.15 tot 22.15 uur gepland, de toegang is gratis.

Het is een leuke manier om plaatsgenoten te treffen die ook geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. Door ons wordt informatie verstrekt welke mogelijkheden er zijn om je huis duurzamer te maken m.b.t. energiegebruik. Ook is er soms een gastspreker met kennis over duurzaamheid in het algemeen. We sluiten graag af met een leuke en inspirerende discussie en willen graag zoveel mogelijk vragen van u over duurzaamheid m.b.t. uw woning beantwoorden.

Dinsdag 9 april 2019 ’s avonds, vond het eerste Energie Café plaats in Havelte. Het was een geslaagde bijeenkomst, ondanks het in verhouding geringe aantal bezoekers.

Bij gelegenheid zal een volgend Energie Café georganiseerd worden op een nader te bepalen locatie.

Aanmelden kan dan via: gerardAS45@outlook.com