Energietransitie

Energietransitie is een beleidsdoel van de internationale gemeenschap, neergelegd in het Klimaatakkoord van Parijs (2015), om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zon- en windenergie over te stappen.

Waar staat energietransitie voor?

De energietransitie betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig duurzame (hernieuwbare) energie.
Duurzame energie kennen we nu al vanuit zon, wind, biomassa en water. In 2050 is voorzien een geheel duurzame energievoorziening te hebben in Nederland.

Twee doelstellingen – in 2030 – 49 procent CO2 reductie t.o.v. 1990, in 2050 bijna geheel energieneutraal (90 procent CO2 reductie t.o.v. 1990).

Bij de energietransitie speelt verwarming een grote rol. Nu gebruiken we In Nederland daarvoor bijna geheel aardgas, afkomstig vooral uit de Groninger en Drentse gasvelden.
Energie voor verwarming moet volledig vervangen worden door duurzame energiebronnen, vooral door zonenergie en bio massa gas. Nu al betekent dit, dat nieuwbouw woningen gerealiseerd moeten worden als z.g ‘nul op de meter’ woningen. Geen aansluiting meer op het gas- en electriciteitnet.

De mogelijkheid om energie op te slaan is een ander aspect dat belangrijk is. Alleen overdag als het licht is wordt zonne-energie opgewekt. Wanneer het donker is hebben we ook energie nodig. Hiervoor moeten opslagmogelijkheden ontwikkeld worden, zoals accu’s voor elektriciteit. Opslag van warmte kan via de aarde (ondergronds) plaatsvinden.

.

De energietransitie wat betekent dat voor u?

Duurzame (hernieuwbare) energie kunt u opwekken met zonnepanelen. Met zonnepanelen kunt u ook water (via een boiler) verwarmen voor uw bad, douche , keuken etc. Met een warmtepomp kunt u uw huis verwarmen of koelen, de benodigde (geringe) hoeveelheid electriciteit wordt opgewekt via zonnepanelen.
Inmiddels is er al veel betrouwbare techniek beschikbaar om uw woning geheel of gedeeltelijk energieneutraal te maken. De Overheid, Gemeenten, Provincies en het Rijk stimuleren het geheel of gedeeltelijk energieneutraal maken van woningen actief door middel van subsidies en aantrekkelijke financieringsmogelijkheden.

Duidelijk is dat hard gewerkt moet worden aan overschakeling naar hernieuwbare –duurzame energiebronnen zoals zonenergie, windenergie e.a.