WATERSTOF – de toekomst voor woning verwarming

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen milieuverontreinigende stoffen vrij, waaronder het broeikasgas koolstofdioxide (CO²). Tevens raken door de voortgaande groei van de wereldbevolking de voorraden aan fossiele brandstoffen binnen een termijn van 100 jaar geheel op. Waterstof kan op termijn fossiele brandstoffen vervangen.

Waterstof kan eenvoudig op grote schaal worden opgeslagen hetgeen een groot voordeel is. Daarnaast kan het na de nodige aanpassingen door het aanwezige aardgasnet worden getransporteerd. Ook kan een moderne CV ketel worden aangepast voor gebruik van waterstof.Om waterstof te verkrijgen, zijn er twee methoden. Het kan onttrokken worden aan water door het vrij te maken uit de chemische verbinding van water, hetgeen de nodige energie vergt.

Een andere methode is elektrolyse, dit gebeurt door de nodige energie toe te voeren via elektriciteit, ook dit vergt de nodige energie. Bij beide methoden komt dezelfde energie bij verbranding weer vrij dan nodig was bij de productie. Een noodzaak voor de productie van waterstof is dat dit gebeurt met ‘groene’ energie. Indien er van fossiele brandstoffen gebruik gemaakt wordt om waterstof te maken, levert  dat geen milieu voordeel op.

Hier ligt ook meteen het probleem voor brede toepassing van waterstof. Om het op grote schaal ‘groen’ te kunnen produceren is heel veel ‘groene’ energie nodig van windmolens en zonnepanelen. Ook de investeringen die gedaan moeten worden om tot een waterstof transitie te komen zijn hoog, hoewel de investeringen op termijn wel worden terug verdiend.vVoorlopig en dat betreft dan meerdere tientallen jaren, zal waterstof voor verwarmen woning maar ook voor transport nog beperkt beschikbaar zijn en zullen de kosten hoog zijn.