Maatwerk

Maatwerkadvies energiebesparing woning

Een maatwerkadvies is de manier om inzicht te krijgen hoe je het meest efficiënt energie kunt besparen in je woning. Welke maatregelen zijn het beste om mee te beginnen en wat kunnen evt. vervolgstappen zijn, of wil je in één keer je woning energieneutraal maken.

Een maatwerkadvies is de juiste weg naar de best passende energiebesparing in je huis. Wij – DUURZAAM WONEN Gerard de Vries – komen op afspraak graag bij je langs voor een eerste informatief gesprek, dat vrijblijvend en kosteloos is.

Wij luisteren naar je ideeën en bekijken wat in het huis mogelijk is. Bijvoorbeeld hoe staat het met de isolatie van het huis, denk daarbij aan begane grond vloer, de gevels en het dak, maar ook de beglazing.

Wat kan er gedaan worden aan energiebesparing, zijn b.v. zonnepanelen voor opwekking elektriciteit of voor verwarmen water een mogelijkheid. Kan warmte/koeling opgewekt worden met een warmtepomp en is dit effectief.

 

Als tijdens het gesprek blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om maatregelen te treffen voor effectieve energie besparing vindt afstemming plaats over mogelijke concrete vervolgstappen. Een eerste vervolgstap is het maken van een analyse van de mogelijkheden in combinatie met de wensen om tot energiebesparing te komen in de woning.
Voor deze vervolgstap maken wij voor u een offerte met omschrijving van onze werkzaamheden.

Bij akkoord offerte wordt een overeenkomst opgesteld waarin de werkzaamheden staan omschreven en afspraken over prijs, levertijd, betaling etc. Na opdracht verstrekking is de richtlijn dat wij binnen twee weken beginnen met onze werkzaamheden voor het maatwerkadvies.

Ons maatwerkadvies houdt een advies op maat in, t.b.v. energiebesparing mogelijkheden in uw woning.
Een onderdeel van het advies is o.a. inzicht in de te verrichten investeringen voor specifieke maatregelen energiebesparing en de terugverdientijd gekoppeld aan deze maatregelen.
Ook wordt aandacht besteed aan mogelijke subsidies en / of specifieke goedkope leningen gekoppeld aan energiebesparende maatregelen in uw woning.