Onze Missie

Onze missie, samen met u naar een duurzamer wereld.

De gevolgen van klimaatverandering zijn wereldwijd zichtbaar. De opwarming van de aarde is niet te ontkennen. De wereldwijde temperatuur stijging, smelten van het poolijs, verdroging van enorme gebieden, veel meer regen op andere plaatsen, zijn zo maar een aantal feiten die gevolgen zijn van de klimaatverandering.
Directe oorzaak is het steeds meer verbranden van fossiele brandstoffen, waardoor steeds meer CO2 in de atmosfeer. Dit zorgt voor broeikas effecten c.q. het opwarmen van de aarde.

Het betreft een probleem dat de hele wereld aangaat. Binnen onze eigen beperkte mogelijkheden kunnen we echter wel een aanmerkelijke bijdrage aan verbetering leveren, door zoveel mogelijk en zo snel mogelijk over te stappen op gebruik van duurzame (hernieuwbare) energie!
Door het geheel of gedeeltelijk energieneutraal maken van onze huizen reduceren we langs die weg de CO2-uitstoot aanmerkelijk.

In een energieneutraal huis wordt geen gas meer gebruikt en wordt voor warm water en elektriciteit alleen zonne-energie van eigen dak of perceel gebruikt.

In Nederland bevinden zich meer dan 7,3 miljoen huizen, waarvan er nog maar heel weinig energieneutraal zijn. Dan te weten dat zo’n 24 procent van de CO2-uitstoot in ons land afkomstig is van huizen.

Bij veel eigenaren/bewoners is er enthousiasme om hun huis geheel of gedeeltelijk energieneutraal te maken. Hoe en waar te beginnen is vaak het obstakel om concreet aan de slag te gaan. De duurzame techniek is aanwezig en inmiddels goed voor elkaar.
Wij kunnen u helpen de juiste stappen te maken om te komen tot een geheel of gedeeltelijk energieneutraal huis. Onze langdurige ervaring op het gebied van energieneutraal bouwen en verduurzamen van woningen is voor u de garantie voor een goed product.

Zo wordt het samen onze missie naar een forse reductie van CO2 uitstoot.