Duurzaam Wonen – Gerard de Vries is een gespecialiseerd adviesbedrijf dat woningeigenaren / gebouweigenaren adviseert hoe zij hun woning / gebouw stapsgewijs of in één keer energieneutraal kunnen maken.

Jarenlange ervaring in de (woning)bouw  – architectuur –  en eveneens vele jaren  werkzaam bij de Rijksoverheid op huisvestinggebied –gebouwontwikkeling en beheer -, garandeert een uitgebreide kennis bij Gerard de Vries op het gebied van duurzaamheid bij bouwen en wonen. 

Eind jaren negentig reeds de eerste (bijna) geheel energie neutrale woningen ontworpen en gebouwd. In de periode 2002/2012 als gebouwontwikkelaar en beheerder bij de Rijksoverheid, o.a. in samenwerking met diverse gemeenten nieuwbouw/ verbouw gerealiseerd van meerdere gebouwen, waarbij duurzaamheid op de 1e plaats kwam.

Duurzaam Wonen Gerard de Vries is een onafhankelijk adviesbureau voor het energiezuiniger en duurzamer maken van bestaande woningen en gebouwen. Wij werken voor particulieren, bedrijven, instellingen en de overheid.

Wij kunnen bv. een ‘pakket op maat’ adviseren (energie bespaaradvies). De uitvoering van duurzaamheid maatregelen kan ook begeleid worden en zo zorgen wij dat de uitvoering gedegen en accuraat verloopt. Gerard de Vries weet met welke maatregelen woning- en gebouw eigenaren hun energieverbruik het beste kunnen verminderen en welke subsidie en financieringmogelijkheden er zijn.

Als adviseur maken wij een advies op wat voor wijze u uw woning / gebouw duurzaam kunt maken.  Aan dit advies is een stappenplan gekoppeld en een beknopte kostenraming . Ook kunnen wij optioneel voor u bij verschillende leveranciers / bedrijven offertes aanvragen. U kunt dit eventueel ook zelf regelen.

Wij adviseren woning- c.q. gebouweigenaren over een combinatie van maatregelen waarmee zij hun woning / gebouw stapsgewijs of in één keer energieneutraal kunnen maken. Wij kunnen contacten met (onder-)leveranciers onderhouden en/of het uitvoering- proces begeleiden.

Wij informeren woning- c.q. gebouweigenaren financiering- en subsidiemogelijkheden over de energie-besparende maatregelen. Het investeren in energiebesparende maatregelen betaalt zich doorgaans dubbel en dwars weer uit in de vorm van een aanmerkelijk lagere of geen energierekening.

Ook na afronding van de werkzaamheden kunnen wij betrokken blijven bij het project. Een voorbeeld, wij verzorgen desgevraagd advies m.b.t. het onderhoud en/of de service van de genomen maatregelen. Bij het volledig energieneutraal maken van de woning of gebouw bieden wij samen met de uitvoerende partijen een Energieprestatie garantie.